Luku 1

Naapurisuhteiden suuri – mutta aliarvostettu – merkitys

On yleisesti tiedossa, että vahvoilla sosiaalisilla yhteyksillä, kuten perheellä ja ystävillä, on elintärkeä rooli hyvinvointimme kannalta.

Tutkimuksemme osoittaa kuitenkin, että myös hetkelliset sosiaaliset kanssakäymiset naapurin kanssa voivat vaikuttaa onnellisuuteemme merkittävästi. Koska läheiset ystävät ja sukulaiset saattavat asua kaukana, pienet arkipäiväiset jutustelut ovat avainasemassa yhteisöllisyyden ja turvallisuudentunteen muodostumisessa. Yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa päivittäisiä vuorovaikutustilanteita hieman tuntemattomampien ihmisten, kuten naapureiden, kanssa jopa vältetään ja niiden merkitystä aliarvioidaan.

Tutki, miten vuorovaikutus naapureiden kanssa vaikuttaa onnellisuuteen naapurustossa


“As we have become more self-sufficient and individualistic, we tend to depend – or at least believe that we depend – less on one another. So, when we think of ways to become happier, many of us focus on our individual aspects – such as making a career or optimising our health – rather than turning outwards”

/ Markku Ojanen, psykologian professori

Näin tapahtuu kehossamme, kun olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa

Tiedetoimittaja Marta Zaraskan mukaan naapurien välisellä vuorovaikutuksella on paitsi myönteisiä vaikutuksia onnellisuuteemme ja henkiseen hyvinvointiimme, se voi parantaa myös fyysistä terveyttämme:

Pelkkä katsekontakti saattaa riittää vapauttamaan kehossamme niin sanottuja ”sosiaalisia hormoneja”, kuten oksitosiinia, serotoniinia ja endorfiinia, jotka liittyvät rakkauden, onnellisuuden ja nautinnon tunteisiin. Hormonit kohentavat mielialaamme ja tuottavat hyvää oloa, mutta niillä on myös monia suoria terveysvaikutuksia, kuten tulehduksia lievittäviä ja verenpaineen säätelyssä auttavia ominaisuuksia.

Vinkki onnellisuusasiantuntijalta: Noudata japanilaista viiden kohdan sääntöä.

In Japan there is something called “the rule of five”, which means you should know the neighbours on the two sides of your house, and the three houses in front of yours. Let’s add another rule of five: try to talk to five neighbours a month, or one neighbour for at least five minutes, and see what comes out of it!

/ Marta Zaraska, tiedetoimittaja

Luku 2

Naapuruston onnellisuuden vahvistajat: Osallistuminen, jakaminen ja auttaminen