Luku 3

Onnellisten naapurustojen kolminkertainen voitto

Onnellisten, kestävien ja osallistavien paikkojen välinen yhteys

Nykyään ollaan yhä kiinnostuneempia tutkimaan kaupunkisuunnittelun ja onnellisuuden risteymäkohtia. Kaupunkisuunnittelijat ovatkin sitä mieltä, että ihmiset onnelliseksi tekevien paikkojen kehittäminen on avainasemassa monien aikakautemme tärkeiden haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja terveysongelmien ratkaisemisessa.

Tutkimuksemme tukee ajatusta, että onnellisten, kestävien ja terveellisten paikkojen välillä on yhteys. Esimerkiksi ne suomalaiset, joiden mielestä naapurusto tukee ympäristöystävällistä ja vastuullista elämäntapaa, kertoivat olevansa 24 prosenttia onnellisempia naapurustossaan. Vastaajat, joiden mielestä heidän naapurustonsa tukee terveellistä elämätapaa, kertoivat olevansa 40 prosenttia onnellisempia naapurustossaan. Näin ollen kestävien naapurustojen kehittäminen ei ole välttämätöntä pelkästään ilmastovahinkojen vähentämisen kannalta; ne ovat myös avain ihmisten onnellisuuden lisäämiseen.

40%

Suomalaiset, joiden mielestä heidän naapurustonsa tukee terveellistä elämätapaa, kertoivat olevansa 40 prosenttia onnellisempia naapurustossaan.

Vinkki onnellisuusasiantuntijalta: Muodosta yhteys yhteisten mielenkiinnon kohteiden kautta.

Pyri löytämään yhteisiä harrastuksia, kuten puutarhanhoito, liikunta tai keskustelukerhot. Yhteyden muodostaminen toiminnalla, jossa on yhteinen tavoite ja yhteiset arvot, tekee siitä vähemmän pakotettua

/ Markku Ojanen, psykologian professori

Paikallisyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaavana voimavarana

Monilla naapurustoissamme tekemillä toimilla, kuten kunnossapidolla, tilojen ja tavaroiden jakamisella sekä naapureiden auttamisella, ei ole ainoastaan paikallisia, henkilökohtaisia ja ihmissuhdetason myönteisiä vaikutuksia. Viime aikoina on korostunut, että yhteisöllisellä sitoutumisella ja sosiaalisella toiminnalla voi olla myös suuria pitkäaikaisia vaikutuksia globaalilla tasolla. Monilla yhteisöhankkeilla – kuten yhteisöpuutarhoilla, yhteiskäyttöautoilla, tavaranvaihtopaikoilla ja korjaamokahviloilla – on tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä. Samalla ne parantavat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia vähentäessään köyhyyttä ja lisätessään paikallista valvontaa. Osallistumalla enemmän ”lähiympäristön onnellisuuden vahvistamiseen” me kaikki voimme myötävaikuttaa positiiviseen muutokseen ja tehdä maailmasta onnellisemman, kestävämmän ja tasa-arvoisemman. Maailmanlaajuinen muutos alkaa paikallisesta toiminnasta.


Bonavan lähestymistapa

Työmme kulmakivenä on kehittää onnellisia ja kestäviä naapurustoja kokonaisvaltaisesti. Kehittämiemme kohteiden joukosta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten mahdollistamme onnellisen ja kestävän elämän.


Haluatko oppia lisää naapurustojen onnellisuudesta? Lue tutkimuksemme.

Tämä oli vain maistiainen kaikesta, mitä naapurustojen onnellisuudesta on opittavaa. Lataa koko tutkimusraporttimme ja perehdy naapurisuhteiden tärkeyteen, keinoihin, joilla voit itse luoda naapurustostasi onnellisempaa sekä onnellisten ja kestävien naapurustojen väliseen yhteyteen.